tisdag 9 juni 2015

Projektet Läxverkstan

Projektet Läxverkstan är ett läsfrämjande projekt som har beviljats stöd från Kulturrådet. Projektet bedrivs i samarbete mellan kommunens Utvecklingsavdelning, Kulturavdelning, Socialförvaltning och Barn- och skolförvaltning.

Projektet är i sin slutfas och vi jobbar med att sammanställa och skriva rapport. Bloggen är en del av utvärderingen och via länkar i projektet syfte nedan visas, främst i bilder, måluppfyllelsen. 

"Syftet med projektet Läxverkstan är att förstärka läsförståelse och läslusten, förbättra skolresultaten, samt att stärka barnens självkänsla och främja barnens kreativitet genom kulturella upplevelser och egenhändigt skapande. Forskning visar att det finns ett samband mellan kultur och lärande, hälsa och välbefinnande."


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar