tisdag 9 juni 2015

Om eget skapande

Text från rapporten till Kulturrådet utifrån rubriken Eget skapande


För att olika kompetenser ska bli synliga måste man ges möjlighet till många uttryckssätt, men även att låta sej bli inspirerad från många olika håll.

Lera är för många ett outforskat material. Samtidigt som lera för andra kan vara lika naturligt som vedträna var för Emil i Lönneberga att tälja på.

Katia Eder är en välutbildad keramiker med rötterna i Tyskland.
Vi ville med hennes kurs ge möjligheter till många möten; med ett yrke, ett material och en uttrycksform.
Under en eftermiddag fick barnen delta aktivt i en skapande process, under handledning sätta ord på det händerna formade.
För att maximera kreativiteten valde Katia att samla barnen kring ett tema. Barnen tog sig an utmaningen på olika sätt och gestaltningen blev varierande. Detta att våga prova- och att våga låta det bli ett resultat, gjorde barnen mycket stolta över sig själva.

Katia var även inplanerad som utställare på biblioteken och barnens alster ställdes också ut (om man ville). Detta innebar ytterligare en dimension, att bli en betraktare och låta skönheten stanna i dess ögon.
Utställningen inleddes med en vernissage som kom att bli starten på en uppskattad resa: Att få möjlighet att få beundra något vackert, att få tillhöra en utvald grupp, att som konstnär har rätten att äga uttrycket och att känna friheten i den makten, en vördnad för tingens variation.


Skapande processer behöver tid. Därför har besöken hos Silja varit återkommande under åren. Silja är en verksam konstnär som arbetar som behandlare inom öppenvården.

I den skapande processen finns en rikedom som hon entusiastiskt och respektfullt fört vidare till barnen.
Genom att få möjlighet till skapande aktiviteter ges man möjlighet till individuell utveckling. Där i ateljén har det alltid funnits plats för lusten och de individuella uttrycken. Silja har, genom barnens skapande, synliggjort skönheten, effekter och möjligheter. Startat processer som genom sitt slag varit kreativa och utvecklande för hela människan där empati och demokrati blivit tydliga, i konsten. Att skapa är att existera och att äga uttrycket ger rikedom och styrka.

Allt hänger samman och att mötas av så många kompletta sammanhang gör gott åt människan.
Här kan den uppmaning som barnen fick om att måla ett visionärt hem som resulterade i ett medborgarförslag vara ett exempel: Vid tillfället i ateljén var uppmaningen att, om man ville, måla upp en miljö man ville bo i. Kravet var att man skulle hålla sams med grannarna. Ett av barnen målar då upp en miljö av vatten i alla former och bjuder in grannen till detta.

 Hela  idén blev så tydlig där på målningen att den sedan omsattes till ord och lämnades in som ett medborgarförslag till kommunen. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar